www.bzyk.net > jquEry怎么判断数组的个数

jquEry怎么判断数组的个数

什么叫数组的个数? 如果是数组的长度直接用 array.length 就行

var arr = [1,2,1];var map = {};for(var i = 0; i < arr.length; i++){ var ai = arr[i]; if(!map[ai]){ map[ai] = 1; }else{ map[ai]++; }}console.log(map);

var arr = [ 4, "Pete", 8, "John" ];jQuery.inArray("John", arr); //3jQuery.inArray(4, arr); //0jQuery.inArray("David", arr); //-1jQuery.inArray("Pete", arr, 2); //-1

function isInArray(data,array){ for(var i=0;i

1.针对标签对象元素,比如数html页面有多少个段落元素 那么此时的$("p").size() == $("p").length 2 .计算一个字符串的长度或者计算一个数组元素的个数 那么此时只能用length而不能用size()

varsel="白";vararr=["白色","黑色","红色","粉色"];//方法1for(varf1inarr){if(arr[f1].indexOf(sel)>-1){//returntruealert("true")}}//方法2for(vari=0;i-1){//returntrue}};//方法3vararr=["白色","黑色","红色","粉色"];if(arr.toString()....

可以通过判断数组的长度length来判断数组是否为空,空数组的length值为空。数组的 length 属性总是比数组中定义的最后一个元素的下标大 1。对于那些具有连续元素,而且以元素 0 开始的常规数组而言,属性 length 声明了数组中的元素的个数。数组...

JS判断一个数组中是否有重复值的三种方法 方法一: //将数组转换成字符串,遍历数组,移除一个元素後若还能找到该元素,那么这个元素就是重复的var s = ary.join(",")+",";for(var i=0;i-1) { alert("数组中有重复元素:" + ary[i]); break; }} ...

var arr = [1,2,3,4,5];var str = '3';for(var i=0;i

你的数组里放的都是键值对,是不存在1这个元素的 arr=={"one":1,"two":2,"three":3},数组有三个属性,但是数组长度为0, arr.push(1);这样就有了

网站地图

All rights reserved Powered by www.bzyk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.bzyk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com