www.bzyk.net > 新三字经全文带拼音

新三字经全文带拼音

rén zhī chū xìng běn shàn 人 之 初 , 性 本 善。 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 性 相 近 , 习 相 远。 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 , 性 乃 迁。 jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之 道 , 贵 以 专。 xī mèng mǔ zé lín chǔ 昔 孟 母 ...

rén zhī chū xìng běn shàn 人 之 初 , 性 本 善。xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn性 相 近 , 习 相 远。 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 , 性 乃 迁。jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之 道 , 贵 以 专。 xī mèng mǔ zé lín chǔ 昔 孟 母 , ...

rén zhī chū xìng běn shàn人 之 初 , 性 本 善。xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn性 相 近 , 习 相 远。 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 , 性 乃 迁。jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之 道 , 贵 以 专。 xī mèng mǔ zé lín chǔ 昔 孟 母 , 择...

清华大学出的《新三字经》 1 、三字经总则 人之初 性本善 到老年 求平安 世间事 难万全 别失落 顺自然 窗外事 淡如烟 无欲求 潇洒点 莫比攀 化恩怨 快乐过 每一天 释义:生活,磕磕碰碰,总有些遗憾,留给岁月;人生,起起落落,总有些理念,需...

人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。 养不教,父之过。教不严,师之惰。子不学,非所宜。幼不学,老何为。 玉不琢,不成器。人不学,不知义。...

人之初,如玉璞,性与情,俱可塑,若不教,行乃偏,教之道,德为先昔贤母,善教子,孟断机,岳刺字,养不教,亲之过,教不学,儿之错玉不琢,不成器,人不学,不知理,为人子,方少时,尊长辈,习礼仪能温席,小黄香,爱父母,意深长,能让梨,...

人出生之初,禀性本身都是善良的。天性也都相差不多,只是后天所处的环境不同和所受教育不同,彼此的习性才形成了巨大的差别。如果从小不好好教育,善良的本性就会变坏。 为了使人不变坏,最重要的方法就是要专心一致地去教育孩子。 战国时,孟...

建议在文库里下载更是方便,如果需要,我可以帮你下载。 rén zhī chū xìng běn shàn 人 之 初 , 性 本 善。 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 性 相 近 , 习 相 远。 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 , 性 乃 迁。 jiào zhī dào guì yǐ zhuān ...

人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。 养不教,父之过。教不严,师之惰。子不学,非所宜。幼不学,老何为。 玉不琢,不成器。人不学,不知义。...

三 字 经 人之初,性本善。性相近,习相远。 苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。 窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。 养不教,父之过。教不严,师之惰。 子不学,非所宜。幼不学,老何为。 玉不琢,不成器。人不...

网站地图

All rights reserved Powered by www.bzyk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.bzyk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com